Cymorthfeydd

Mae Cynulliad Cymru yn gyfrifol am y materion sy’n effeithio ar bobl fwyaf, er enghraifft iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a thrafnidiaeth yn ogystal â llywodraeth leol, yr amgylchedd a’r economi.

Mae Julie yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd ledled yr etholaeth a byddai’n fwy na pharod i helpu gydag unrhyw fater sy’n peri gofid i chi. Gall Julie eich cyfarfod wyneb yn wyneb neu ar-lein. Gallwch gwblhau’r e-ffurflen isod neu ffonio 01792 460836 i ofyn am ddyddiad cymhorthfa, pa un bynnag sydd fwyaf cyfleus i chi. Nodwch mai dim ond trigolion etholaeth Gorllewin Abertawe y gall Julie eu cyfarfod.

E-bost: [email protected]