Cysylltu

Swyddfa’r Etholaeth:

Julie James AC
Llawr 1af,
11 Stryd y Gwynt
Abertawe
SA1 1DP

Ffôn: 01792 460836
E-bost: [email protected]

Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Julie James AS
Senedd,
Bae Caerdydd,
Caerdydd CF99 1NA

0300 200 7136/ 0300 200 7137

Cliciwch yma i ymweld â thudalen y Cynulliad.