Ynglŷn â Julie

Ganwyd Julie James yn Abertawe ond yn ystod ei hieuenctid, treuliodd gyfnodau sylweddol yn byw…

darllenwch fwy

Gorllewin Abertawe

Mae etholaeth Gorllewin Abertawe yn dyddio’n ôl i 1885 pan grewyd etholaeth Tref Abertawe yn ystod…

darllenwch fwy

Y Newyddion diweddaraf

Derbyn wybodaeth am y newyddion diweddaraf o Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r newyddion o Orllewin Abertawe…

darllenwch fwy
MGL Twitter error: Error: 34 Sorry, that page does not exist.

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf