Ymweld â’r Cynulliad

Ffynhonnell: http://www.assembly.wales/cy/visiting/senedd/Pages/senedd.aspx

Nid dim ond adeilad i’r Aelodau yw’r Senedd; mae’n adeilad i chi. Dyma brif adeilad cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a phrif ganolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae’n adeilad agored – mae modd i chi ddod am dro, cael paned o goffi yn yr Oriel ar y llawr uchaf a mynd i mewn i’r orielau cyhoeddus o’r Neuadd ar y lefel ganol. Ac nid dim ond ymwelwyr sy’n dod yma i weld a mwynhau’r Senedd – gan ei fod yn adeilad cyhoeddus, rydym ni hefyd wedi trefnu perfformwyr, cantorion, arddangosfeydd a phob math o weithgareddau yma.

Mae’r Senedd hefyd yn adeilad cynaliadwy sydd wedi ei adeiladu o ddeunyddiau Cymreig traddodiadol fel llechi a derw Cymreig ynghyd â deunyddiau cynaliadwy eraill. Mae’r dull o wresogi’r adeilad hefyd yn gynaliadwy; er enghraifft, mae’r system gyfnewid gwres daear yn defnyddio gwres o waelod yr hen ddoc, sef beth oedd yn lleoliad adeilad y Senedd cyn i’r ardal ddod yn rhan o Fae Caerdydd. Dyma beth mae’r adeilad hwn yn ei gynrychioli. Mae’n cynrychioli cynaliadwyedd a democratiaeth ond mae’n fwy na hynny hefyd – dyma yw symbol cenedl newydd y Gymru fodern. Gobeithio y byddwch yn mwynhau eich ymweliad â’r safle ac y byddwch yn sylweddoli pa mor werthfawr yw e i chi. Dyma ddemocratiaeth Cymru ar waith – dyma beth yw datganoli ac mae’n perthyn i chi!

Ymweld â’r Senedd
Hanes y Senedd